UE

PIERWSZY PROJEKT
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Beneficjent: Lamdo Sp z O.O.,
Numer umowy: RPWM.01.05.02-28-0060/18
Tytuł projektu: ODTWORZENIE GOSPODARCZEGO DZIEDZICTWA REGIONU PRZEZ LAMDO SP ZO.O
Cel projektu: Wdrożenie innowacji
Całkowita wartość projektu wynosi 1 162 484,23  zł
Wartość dofinansowania: Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 784 346,07 zł


DRUGI PROJEKT
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Beneficjent: Lamdo Sp z O.O.,
Numer umowy:  RPWM.01.05.02-28-0107/19
Tytuł projektu: „ODTWORZENIE TRADYCJI GOSPODARCZEJ REGIONU.INNOW ACJA I TRADYCJA”
Cel projektu: Wdrożenie innowacji
Całkowita wartość projektu wynosi 3 680 033,39 zł
Wartość dofinansowania: Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 2 094 028,76 zł